Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp og støtte, vi tilbyder borgere, som har svært ved at klare sig selv på grund af fysiske, psykiske og eller sociale udfordringer.

Kvalitetsstandarder for handicap- og socialpsykiatriområdet

Dette er Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder for handicap- og socialpsykiatriområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på området, hvilket vil sige den hjælp og støtte, som Roskilde Kommune tilbyder borgere, der har svært ved at klare sig selv på grund af fysiske, psykiske og eller sociale udfordringer.

Kvalitetsstandarderne beskriver formålet med hjælp og støtte, hvem der kan tilbydes den, hvilken hjælp og støtte der tilbydes samt omfanget af støtten.

Udover at kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet for dig som borger, så fungerer de også som faglig ramme for de medarbejdere, der skal bevilge hjælp og støtte og for de medarbejdere, som skal udføre indsatsen. Hjælp og støtte vil dog altid tage udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af dit behov og dine ressourcer.

Serviceniveauet er fastsat af Roskilde Kommunes Byråd.