Har du brug for hjælp

Her kan du læse om Roskilde Kommunes tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder. En del tilbud er åbne. Det vil sige, at du kan få hjælp anonymt og uden at blive visiteret.