Hvad er socialpsykiatri?

Læs mere om, hvilke indsatser socialpsykiatrien tilbyder, som måske kan være relevante for dig eller nogen tæt på dig.

I socialpsykiatrien i Roskilde støtter vi dig i at genvinde en meningsfuld og selvstændig tilværelse gennem recovery- og rehabiliterende indsatser varetaget af en række faggrupper med forskellige kompetencer. Vi har korterevarende tilbud som rådgivning, vejledning, kurser og aktiviteter, samt længerevarende tilbud som fast vejlederstøtte og botilbud.