St. Valbyvej

Midlertidigt botilbud til unge med psykisk lidelse mellem 18 og 35 år

Yderligere information

  • St. Valbyvej er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107.
  • Du kan visiteres til tilbuddet via voksenservice .
  • Læs mere om takster, ledige pladser, tilsyn mv. på Tilbudsportalen via roskilde.dk
  • Hent Folder St. Valbyvej

Kontakt

St. Valbyvej 150
4000 Roskilde

tlf.: 46 31 86 15

Leder: Lotte Chili Kristensen

tlf.: 24 43 86 57

mail: Lotteck@roskilde.dk