Vejledning VIRK

VIRK tilbyder vejledning til voksne, primært over 30 år, der har særlige behov på grund af psykisk sårbarhed eller sociale problemer