Social kompetence gruppe

Ydelse

Gruppe til Børn/unge som har brug for støtte til at tilegne sig sociale kompetencer. Der vil være løbende optag i gruppen. Forløbet strejker sig over 12 gange eller minimum 3 mdr.

Beskrivelse

Gruppen tilbyder børn/unge med psykosociale udfordringer et fællesskab, hvor de kan dyrke deres interesse sammen med andre i et positivt og inkluderende fællesskab.

Vi veksler mellem forskellige aktiviteter, som kan give barnet/den unge succesoplevelser og introducere nye ting. Gennem kontinuerligt samvær mødes børnene/de unge med ligesindede som kan understøtte muligheden for at blive bevidst om egne ressourcer gennem spejling i andre.

Formål

Formålet er at motivere børnene/de unge til at være en del af et fællesskab med alderssvarende relationer, samt at bryde eller forebygge isolation, støtte til social udvikling, samt mulighed for at opbygge et netværk, hvor der er mulighed for at udvikle sig individuelt og som gruppe.  

Praktiske oplysninger

  • Gruppen har plads til 12 børn/unge, og der er tilknyttet 3 vejledere.
  • Gruppen mødes hver onsdag kl 15.00-17.00 på Hyrdehøj Alle 39 i Roskilde vest.
  • Transport er ikke en del af tilbuddet.