Om Recoveryskolen i GRO & Kontakt

Kurser, gruppeforløb og workshops henvender sig til dig, der:

  • Har eller har haft personlige erfaringer med psykiske vanskeligheder
  • Har berøring med mennesker med psykiske vanskeligheder i Roskilde kommune
  • Er pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder eller psykisk sygdom

Det er gratis at deltage og kræver ingen visitation. Kurserne er for borgere i Roskilde - men bor du i en anden kommune, kan du dog komme på venteliste og få tilbudt en plads, hvis holdet ikke bliver fyldt op.

Recovery og Peers

Håb, Identitet og Empowerment

Vi arbejder med forbundethed, håb, identitet, mening og empowerment. Du vil indgå i et læringsfællesskab, hvor fokus er at lære dig selv at kende, få øje på dine ressourcer og styrke dem.

Vi skaber rum for udvikling, guider og støtter, men det er dig, der er ekspert i dit eget liv. Læringsformen lægger op til erfaringsudveksling og aktiv deltagelse og består bl.a. af faglige oplæg samt gruppe- og refleksionsøvelser. Derudover har vi tilbud som tager afsæt i kropslige, naturterapeutiske og æstetiske tilgange til Recovery.

Workshops og længere forløb

Det er både muligt at være med på enkelt workshop, kurser af 6-8 gange eller blive en del af et længerevarende gruppeforløb. Her vil du gennem et halvt til et helt år kunne opnå et dybere kendskab til såvel de andre kursister, som den viden og de redskaber, der er omdrejningspunktet på det enkelte forløb.

Hvor foregår det?

Recoveryskolens kurser og workshops afholdes enten i vores lokaler på Toftebakken, Makers Corner, Musicon, INSP, Byens Hus, Teater Lo Specchio eller foreningslokaler centralt i Roskilde. Læs mere ved de enkelte beskrivelser.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til konkrete kurser, så send en sms eller en mail, så vil du blive ringet op af en af vores facilitatorer hurtigst muligt. Bemærk, at der kan gå op til 5 dage, før vi vender tilbage. 

"På Recoveryskolen i GRO bliver man mødt menneske til menneske. Her er man ikke bare en diagnose. Man bliver støttet og hjulpet til at finde ud af hvad man selv vil og har brug for" Kursist på Recoveryskolen.

Få indblik i Recoveryskolen i GRO

Kontakt Recoveryskolen i GRO

Toftebakken 12
4000 Roskilde

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender en sikker post til os.