Kursusevaluering

Som afslutning på din kursusforløb på Recoveryskolen i GRO vil vi gerne bede dig svare på et elektronisk evalueringsskema. Evalueringen bruges til at kvalitetssikre både indhold og rammer.