Kursusevaluering

Vi evaluerer løbende vores tilbud. Hvis du har afsluttet et kursus, så klik her, og hjælp os med at blive klogere.

Som afslutning på din kursusforløb på Recoveryskolen i GRO vil vi gerne bede dig svare på et elektronisk evalueringsskema. Evalueringen bruges til at kvalitetssikre både indhold og rammer.