Identitet og selvforståelse

På dette kursus vil vi arbejde med vores identitet og selvforståelse.
Vi vil finde redskaber til at fremme de ressourcer og unikke egenskaber, der ligger bag en problem- eller sygdomsidentitet, som for mange kan virke altoverskyggende efter en periode med længerevarende psykisk krise.


Sammen vil vi forsøge at finde de positive sprækker og skabe nye fortællinger om styrke, mod, livsmuligheder og lys.


Vi vil arbejde med den narrative tilgang og benytte os af konkrete redskaber ift. at udfordre dominerende fortællinger og skabe mere plads til en positiv selvforståelse.


Kurset henvender sig både til pårørende, mennesker med psykiske vanskeligheder og medarbejdere.

TID & STED

Ugedag: Tirsdag

Datoer: 11/4 18/4, 25/4, 2/5, 9/5

Tidsrum: 11:00-13:30

Sted: Toftebakken 11, 4000 Roskilde

Tilmelding: Send en email til: recoveryskolen@roskilde.dk med dit fulde navn, email-adresse, bopælskommunen samt, hvilket kursus du vil tilmeldes.