GRO - rådgivning, gruppeforløb og recoveryskole

I GRO kan du komme til her og nu og få hjælp til at komme videre. Du behøver ikke at være visiteret eller lave en aftale på forhånd