GRO - rådgivning, gruppeforløb og recoveryskole

I GRO kan du få hjælp til at komme videre her og nu. Du behøver ikke at være visiteret eller lave en aftale på forhånd.