Lindelunden

Lindelunden er et længerevarende botilbud til borgere med alvorlige og komplekse psykiatriske problemstillinger