Ungegruppe

Formål

Ungegruppens formål er at give de unge mulighed for:

 • At tale om det at være ung med psykisk sårbarhed
 • At reflektere over egen rolle i aktuel ungdomskultur
 • at får noget med hjem og være med til at give noget til andre.
 • At skabe og vedligeholde relationer.
 • At udveksle erfaringer og gensidig støtte
 • At blive bedre til at mestre eget ungdomsliv med henblik på at blive den bedste udgave af sig selv
 • At få øget forståelse af deres udfordringer og give dem de rette redskaber til at handle ud for deres forudsætninger.

Det er formål, som de unge opnår lidt efter lidt gennem i fællesskab at sætte fokus på de temaer, der fylder allermest i deres liv. Det kan fx være angst, skoletræthed, ungdomsliv/fester, seksualitet, venskaber, diagnoser mv.

Forsamtale

Inden forløbets start indbydes den unge (gerne med forældre), hvor vi afstemmer forventninger til deltagelse i forløbet. Vi vil bl.a. komme ind på punkterne herunder.

 • Du skal sige ja og forpligte dig til at deltage i hele forløbet.
 • Du laver dit hjemmearbejde i form af opgaver og øvelser mellem hver mødegang.
 • Du overholder tavshedspligten, det vil sige at oplysninger og viden man får om hinanden ikke gives videre uden for gruppen.
 • Du deltager og forbereder dig til en forsamtale/ forventningssamtale som optakt til gruppeforløbet.
 • Du tjekker ind og ud ved alle møder.

Dato for forsamtaler og opstart

Forsamtaler med information om forløbet afholdes: 

 • Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 16-18
 • Torsdag den 7. Februar kl. 14-18

1. gang i gruppeforløbet er tirsdag den 14. februar fra kl. 16 til 18.