Mening og Recovery

Mening og Recovery

Meaning udgør M´et i CHIME-modellen som beretter om hvad der har betydning for menneskers egen oplevelse af mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse.

Oplevelse af mening er af uvurderlig betydning for vi mennesker. Mening med livet, med det vi oplever, ja selv mening med det at skulle gennemgå lidelse er noget mennesker tilsyneladende altid har fundet vigtigt.

Det giver os mod på at fortsætte, når vi kan se
meningen?

Men er mening noget som er der forud for vores væren eller noget vi aktivt må skabe?
Hvad fremmer oplevelsen af mening for den enkelte?

I denne workshop vil vi kigge nærmere på hvordan vi kan finde eller skabe mening i vores liv og hvordan vi som pårørende og medarbejdere kan støtte andre i den proces.

På workshoppen vil du møde en god blanding mellem teori, metoder og praksiseksempler fra Recoveryskolens peermedarbejdere og gæstefortællere med brugerbaggrund.

Der vil blive tilbudt en sandwich til frokost i forbindelse med kurset.

TID & STED

Ugedag: Torsdag

Dato: 7/9

Tidsrum: 11.00-15.30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde

Tilmelding: Send en email til: recoveryskolen@roskilde.dk med dit fulde navn, email-adresse, bopælskommunen samt, hvilket kursus du vil tilmeldes.