Identitet og recovery

Identitet og recovery

Identity udgør I´et i CHIME-modellen som beretter om hvad der har betydning for menneskers egen oplevelse af mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse.

Tab af identitet ledsager ofte oplevelsen af kontroltab når vi oplever længerevarende psykisk lidelse.

Det kan være svært at se andet end diagnosen og symptomer når vi gennem længere tid har haft behov for behandling.

På denne workshop vil vi se nærmere på hvordan vi kan genvinde en oplevelse af en sund identitet og en positiv selvforståelse og hvordan vi hjælper andre i den proces.

På workshoppen vil du møde en god blanding mellem teori, metoder og praksiseksempler fra Recoveryskolens peermedarbejdere og gæstefortællere med brugerbaggrund.

Der vil blive tilbudt en sandwich til frokost i forbindelse med kurset.

TID & STED

Ugedag: Torsdag

Dato: 17/8

Tidsrum: 11-15:30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde

Tilmelding: Send en email til: recoveryskolen@roskilde.dk med dit fulde navn, email-adresse, bopælskommunen samt, hvilket kursus du vil tilmeldes.