Forbundethed og recovery

Forbundethed og recovery

Connectedness udgør C´et i CHIME-modellen, som beretter om, hvad der har betydning for menneskers egen oplevelse af mulighed for at komme sig fra psykisk lidelse.

Det, at kunne forbinde os med hinanden, og føle vi er en del af noget, er vigtigt for vores trivsel.

Derfor er det vigtigt for mennesker i en recovery-proces at kunne få adgang til sociale relationer og fællesskaber i lokalsamfundet.

I denne workshop kigger vi nærmere på, hvordan vi skaber denne forbundethed aktivt, både for os selv og de mennesker, vi møder som pårørende eller som medarbejdere på socialområdet.

På workshoppen møder du en god blanding af teori, metoder og praksiseksempler fra recovery-skolens peermedarbejdere og gæstefortællere med brugerbaggrund.

Der vil blive tilbudt en sandwich til frokost i forbindelse med kurset.

TID & STED

Ugedag: Torsdag

Dato: 2/3

Tidsrum: 11-15:30

Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde

Tilmelding: Send en email til: recoveryskolen@roskilde.dk med dit fulde navn, email-adresse, bopælskommunen samt, hvilket kursus du vil tilmeldes.