Bekymringshenvendelser

Det Opsøgende Team tilbyder i forbindelse med SEL § 99, at opsøge og kontakte personer, der formodes at have en sindslidelse. Det er et tilbud til udsatte borgere over 18 år i Roskilde Kommune.

Hvad er det Opsøgende Team (§99)?

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt, og borgere kan være sikre på, at personlige oplysninger ikke videregives.

Det betyder dog også at borgere, der henvender sig på andres vegne, ikke kan forvente en detaljeret tilbagemelding på de borgere, der rettes henvendelse om.

Kontakt

Er du bekymret for en medborger - måske grundet vedkommendes adfærd?
Og ved du ikke, om vedkommende får hjælp af kommunen?

Så kan du ringe eller skrive til medarbejder i det opsøgende team:

Vigtige oplysninger

Inden du kontakter os, vil vi bede dig om at indsamle følgende oplysninger så fuldstændigt, som det nu er muligt:

  • Navn, adresse eller evt. hvor vedkommende færdes
  • Hvad der giver anledning til bekymring og formodning om en sindslidelse
  • Hvor og hvornår der er størst chance for at træffe vedkommende