Har du brug for hjælp?

Her finder du Roskilde Kommunes tilbud til borgere med behov for hjælp og støtte på grund af psykiske vanskeligheder eller særlige, sociale udfordringer.

Socialpsykiatrien arbejder ud fra  en rehabiliterende tilgang med fokus på recovery. Det vil sige, at vi i samarbejde med dig og dit netværk - og med udgangspunkt i din livssituation og dine drømme om et bedre liv - tilrettelægger indsatser, hvor du bedst muligt kan genvinde en god, meningsfuld og selvstændig tilværelse.

Socialpsykiatrien råder over åbne og i visse tilfælde anonyme tilbud med rådgivning, vejledning, kurser og aktiviteter, som du kan benytte uden visitation, samt længerevarende tilbud som for eksempel vejlederstøtte og botilbud, som du skal visiteres til.

Kontakt vores rådgivning, hvis du vil vide mere om dine muligheder

Har du brug for AKUT hjælp

Er du bekymret for nogen?

Kontakt det opsøgende team (§99)

Kend dine rettigheder

Kvalitetsstandarder